X-ray radiation source, energy-resolving X-ray detector (Silicon drift detector, SDD)

Ռենտգենյան ճառագայթման աղբյուր, էներգալուծողունակ ռենտգենյան դետեկտոր (Silicon drift detector, SDD)