Test device for determining soil density in field conditions

Դաշտային պայմաններում գրունտի խտության որոշման փորձասարք