Røde Wireless ME Wearable Wireless Microphone System

Հագուստի վրա ամրացվող անլար միկրոֆոնային համակարգ Røde Wireless ME