PCR diagnostic kits primers (canine leishmaniasis x2, bovine babesiosis x1, pseudotuberculosis x1, canine babesiosis x1)

PCR ախտորոշիչ փաթեթներ պրայմերներ (շների լեյշմանիոզ x2, տավարի բաբեզիոզ x1, պսեւդոտուբերկուլյոզ x1, շների բաբեզիոզ x1)