Microcryogenic system of type МСМГ-0.7А-0.5/80 КБО.0743.000 based on Split-Stirling gas cryogenic machine

Սպլիտ-Ստիրլինգի գազային կրիոգենային մեքենայի հիմքի վրա МСМГ-0.7А-0.5/80 КБО.0743.000 տեսակի միկրոկրիոգենային համակարգ