Live cell imaging and functional status investigation system

Կենդանի բջիջների իմիջինգի և ֆունկցիոնալ կարգավիճակի հետազոտման համակարգ