Laser diffraction analyzer for particle size determination

Մասնիկների չափսի որոշման լազերային դիֆրակցիոն անալիզատոր