Devices supporting traditional and modern molecular genetic studies of biodiversity

Կենսաբազմազանության ուսումնասիրության ավանդական և արդի մոլեկուլային գենետիկական հետազոտությունները ապահովող սարքեր