Device for determining cracks and cavities in building constructions using the ultrasonic method

Ուլտրաձայնային մեթոդով շին կոնստրուկցիաներում ճաքերի և խոռոչների որոշման սարք