Air pollution due to emissions from vehicles, manufacturing enterprises, road conditions monitoring and movement laboratory

Տրանսպորտային միջոցներից, արտադրական ձեռնարկություններից արտահետումների հետևանքով օդի աղտոտվածության, ճանապարհային պայմանների հսկման և արձանագրման շարժման լաբորատորիա