A system for studying Cherenkov and scintillation radiation generated by charged particles in a transparent medium

Թափանցիկ միջավայրում լիցքավորված մասնիկներով գեներացված Չերենկովյան և սցինտիլյացիոն ճառագայթման ուսումնասիրման համակարգ