A system for monitoring the infrastructures of the National Supercomputer Center of Armenia (NCSA, NCSA) and the Academic Research Computer Network (ASNET-AM), analyzing the resources used, charging and providing accounts

Հայաստանի ազգային գերհամակարգչային կենտրոնի (ՀԱԳԿ, NCSA) և Ակադեմիական գիտահետազոտական համակարգչային ցանցի (ASNET-AM) ենթակառուցվածքների մշտադիտարկման, օգտագործվող ռեսուրսների վերլուծության, տարիֆիկացման ու հաշիվների տրամադրման համակարգ