A platform for human and animal immunohistochemical and physiological studies

Մարդու և կենդանիների իմունահիստոքիմիական և ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների հարթակ