A microwave system with the possibility of monomode and polymode radiation

Միկրոալիքային համակարգ մոնոմոդ և պոլիմոդ ճառագայթման հնարավորությամբ